Rendezvényes

KÖZLEMÉNY

Módosult a TOP-7.1.1.-16-H-069-3 azonosító számú helyi felhívás.

A módosítás a Felhívás alábbi pontjait érinti:

  • 3.4.1.1. 7. alpont: A rendezvények megrendezésének 2019.01.01 – 2020.10.31. 2020.11.15 időpontok közé kell esnie.
  • 3.5.2 pont: A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatói okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 24 hónap áll rendelkezésre.
  • 3.5.2 pont: A támogatást igénylő projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés) benyújtásának végső határideje 2020.12.31. vagy a támogatói okiratban rögzített dátum.
  • 5.6 pont: A támogatást igénylőnek a projekt megvalósítására a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított maximum 18 24 hónap áll rendelkezésére.

 

 


KÖZLEMÉNY

Módosult a TOP-7.1.1.-16-H-069-3 azonosító számú helyi felhívás 2.1 és 5.4. pontja:

A Felhívás 2.1 pontja az alábbiak szerint módosult:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 133.075.125 Ft, melyből nagyrendezvény esetén 110.000.000 Ft (módosítás előtti összeg: 117.000.000 Ft), közösségi rendezvény (program) esetén 23.075.125 Ft (módosítás előtti összeg: 16.075.125 Ft) áll rendelkezésre.

 

A Felhívás 5.4 pontja a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet változása miatt az alábbiak szerint módosult:

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás

  1. 25 %-a (módosítás előtt: 50%), de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió (módosítás előtt: egymilliárd) forint,

 

  1. 100 %-a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, ha a kedvezményezett

ba) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

bb) megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió (módosítás előtt: százmillió) forintot

 


Közlemény

Módosult a TOP-7.1.1.-16-H-069-3 azonosító számú helyi felhívás. A módosítás a helyi felhívás 3.7.1 Indikátorok pontjában a „Rendezvénybe bevont lakosság száma” indikátort érinti.

Módosítás előtt:

Indikátor neve

Alap

Mérték­egység

Típusa1

Célérték[1]

Azonosító

Rendezvénybe bevont lakosság száma

ESZA

HKFS kimeneti

500.000 Ft támogatási összegig

200 fő

500.001 -1.000.000 Ft támogatási összegig

400 fő

1.000.001 – 3.000.000 Ft támogatási összegig

600 fő

5.000.000 Ft támogatási összeg fölött  

9000 fő

 

 

Módosítás után:

Indikátor neve

Alap

Mérték­egység

Típusa1

Célérték1

Azonosító

Rendezvénybe bevont lakosság száma

ESZA

HKFS kimeneti

500.000 Ft támogatási összegig

200 fő

500.001 -1.000.000 Ft támogatási összegig

400 fő

1.000.001 – 3.000.000 Ft támogatási összegig

600 fő

5.000.000 Ft -8.000.000 Ft támogatási összegig

800 fő

8.000.001 Ft-30.000.000 Ft támogatási összegig  

2.000 fő

30.000.001 Ft-50.000.000 Ft támogatási összegig

4.000 fő

50.000.001 Ft – támogatási összeg felett

9.000 fő

 

 

Az „A kormányzati, önkormányzati illetve társadalmi partnerek vagy nem önkormányzati szervek által a HKFS keretében tervezett és végrehajtott programok száma” valamint a „Támogatott rendezvények száma” indikátorokban változás nem történt.[1] Amely indikátor esetében az oszlopban érték került rögzítésre, azt támogatási kérelmenként az elvárt kötelező minimális vállalás értéke.Magyarország Kormányának felhívása Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség (továbbiakban: HACS) illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező Helyi civil szervezetek és intézmények támogatására, a helyi közösségért dolgozó szervezetek közösségfejlesztési programjainak tartalomfejlesztésének támogatása érdekében, ami hozzájárul a helyi identitástudat erősítéséhez valamint a népességmegtartó erő növekedéséhez.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. A cél elérését a Kormány a Pápa Város Kulturális Fejlesztéséért Helyi Közösség illetékességi területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezetek és intézmények együttműködésével tervezi megvalósítani jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Pápa városában minden évben számos nagyrendezvény (Játékfesztivál, Pápai Csülök, Cicege és Borfesztivál, Advent) valamint kisrendezvények (városrészi napok) kerülnek megrendezésre. Ezeket a rendezvényeket a város – a civil szervezetek, közösségi intézmények – szűkös forrása miatt saját költségvetéséből állta. A CLLD program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a civil szervezetek, közösségi intézmények, esetleg helyi vállalkozások saját maguk valósítsák meg ezeket a programokat illetve minél több új, akár tematikus (gasztronómiai, sport, zenei, állásbörze stb.) rendezvénnyel bővítsék a helyi palettát. Cél a helyi összefogáson alapuló közösségfejlesztő nagyrendezvények és kisrendezvények támogatása, melynek révén a helyi nonprofit szervezetek és intézmények olyan tartalomfejlesztést tudnak végrehajtani, amik jelentősen tudják növelni az általuk szervezett programok látogatottságát azok körében is, akik nem tagjai egyetlen az akcióterületen működő civil szervezetnek sem és ezen keresztül erősítik meg a lakosságban a pápai identitás tudatot valamint a növelik a város népességmegtartó erejét – a HKFS 6.1. III. 1. alapján.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:

a) Pápa városában székhellyel rendelkező egyesületek – GFO 521; 529

b)  Pápa városában székhellyel rendelkező alapítványok – GFO 561; 569

c)  Pápa városában székhellyel rendelkező oktatási és kulturális intézmények – GFO 322

d) Pápa városában székhellyel, vagy telephellyel rendelkező egyéb nonprofit szervezetek – GFO 572

e) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek – GFO 322

f) Pápa városában székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személyiségű mikrovállalkozások – GFO 11

 

Civil szervezeteknek legalább már a helyi felhívás meghirdetése előtt 1 évvel Pápa városában bejegyzett civil szervezetként kell működniük.

Mikrovállalkozás legalább 12 hónappal a kérelem benyújtását megelőzően Pápa város közigazgatási területén székhellyel, vagy telephellyel rendelkezett.

 

A fejlesztésre 133.075.125 Ft áll rendelkezésre.

 

A helyi támogatási kérelem benyújtására 2018. év november hó 05. naptól 2020. év március hó 31. napig van lehetőség.


Felhívás: Módosított TOP-7.1.1-16 top-7.1.1-16-h-069-3_helyi_osszefogason_alapulo_kozossegfejleszto_nagyrendezvenyek_es_kisrendezvenyek_tamogatasa.pdf
(Archív) top_clld_helyi_felhivas-civil_szervezetek_rendezveny-modositott.docx
(ARCHÍV) modositott_felhivas_-_top-7.1.1-16-h-069-3_sz._helyi_felhivas_nagyrendezvenyek_es_kisrendezvenyek_tamogatasara.pdf
(ARCHÍV) top-7.1.1-16-h-069-3_sz._helyi_felhivas_nagyrendezvenyek_es_kisrendezvenyek_tamogatasara.pdf
kommunikacios_csomagok_kereteben_elszamolhato_koltsegek_felso_korlatai.pdf
szabalyossagi_nyilatkozat_papa_069_3_esza.pdf
tamogatoi_okirat-minta.pdf
Adatlap: helyi_tamogatasi_kerelem_adatlap_nyilt_esza.pdf
helyi_tamogatasi_kerelem_adatlap_nyilt_esza-szerkesztheto.docx
Adatlap kitöltési útmutató: helyi_tamogatasi_kerelem_adatlap_kitoltesi_utmutato.pdf
koltsegterv_minta.xlsx
programterv_minta.xlsx
egyuttmukodesi_megallapodas-sablon.pdf
egyuttmukodesi_megallapodas-sablon-szerkesztheto.doc

Általános dokumentumok
altalanos_utmutato_a_felhivasokhoz_20170728.pdf
aszf_1420_0728.pdf
likviditasi_terv-sablon.xls
 

 

 

Eseménynaptár

2018
h k sz cs p sz v
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30